A CONCERTO project
About the project in the different countries:

Go to frontpage Blogpost: New webpage

www.vitaledale.no

Dale Eiendomsutvikling AS - Vitale Dale - has got new web pages. At the same time we have changed our e-mail addresses under the same domain; www.vitaledale.no.

Comments

Området på Dale som omfattes av PIME’S er på 140 mål, og vil bygges ut med mellom 100 og 150 moderne, miljøvennlige boenheter. Dette er en sentral del av Dale eiendommen som blant annet inneholder den kjente hovedbygningen som nå er å regne som landemerke for området. Denne bygningen skal rehabiliteres.

På Dale er det også planer om å rehabilitere det gamle vannkraftverket og langtidslagring av vann som varmes opp av solenergi i sommermånedene. Dette blir starten på det som skal bli en helt ny bydel for Sandnes og et av de mest attraktive boområdene i regionen.

Området skal bygges ut med morgendagens energiløsninger og bli et forbilde for framtidig utbygging av boområder i Norge. Prosjektet vil føre til at Dale i stor grad bli selvforsynt med (fornybar) energi.

Besøk gjerne våre hjemmesider; www.vitaledale.no

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30